Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

I. Nguyên tắc chung

1. “Chính Sách Quyền Riêng Tư” Bệnh Viện mắt Việt (“MVH” hoặc “chúng tôi”) thu thập, tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và bảo đảm an toàn Thông Tin Khách Hàng của tổ chức, cá nhân (“Khách Hàng”), bao gồm khách hàng, đại lý, nhà cung cấp, nhà thầu và đối tác: 

a. Sử dụng các dịch vụ được cung cấp trực tiếp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc MVH hoặc các dịch vụ khác do MVH cung cấp.

b. Truy cập, sử dụng các kênh tương tác khách hàng thuộc sở hữu của MVH, bao gồm nhưng không giới hạn: website https://benhvienmatviet.com, hội nhóm trên các trang mạng xã hội (như Facebook, Youtube…) thuộc sở hữu của MVH (Kênh MVH) (các mục (a) và (b) sau đây được gọi chung là “Dịch Vụ”).

2. “Thông Tin Khách Hàng” là bất kỳ thông tin, dữ liệu được sử dụng để nhận dạng và xác định Khách Hàng như họ tên, ngày sinh, quốc tịch, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email, hình ảnh, thông tin CMND/thẻ căn cước công dân, tình trạng hôn nhân, thông tin bảo hiểm, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập, hành trình khách hàng, hồ sơ bệnh án/sức khỏe.

3. Khách Hàng đã đọc, hiểu, đồng ý với nội dung của Chính Sách Quyền Riêng Tư. Tại từng thời điểm, MVH có thể sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư này. MVH sẽ đăng tải Chính Sách Quyền Riêng Tư được sửa đổi, bổ sung và/hoặc cập nhật trên website https://benhvienmatviet.com/. Việc Khách Hàng tiếp tục sử dụng, truy cập Kênh MVH, tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ được hiểu là Khách Hàng đồng ý với nội dung Chính Sách Quyền Riêng Tư sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật đó.

4. Chính Sách Quyền Riêng Tư được lập với 3 ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, nếu có sự khác biệt giữa các phiên bản, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

5. Chính Sách Quyền Riêng Tư này bao gồm các nội dung sau: 5.1. Thông Tin Khách Hàng được chúng tôi thu thập 5.2. Cách thức chúng tôi bảo vệ Thông Tin Khách Hàng 5.3. Cách thức chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng 5.4. Cách thức chúng tôi chia sẻ Thông Tin Khách Hàng 5.5. Truy cập và lựa chọn 5.6. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

II. Thông Tin Khách Hàng được chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập Thông Tin Khách Hàng trong quá trình cung cấp Dịch Vụ cho quý khách. Dưới đây là các loại thông tin được chúng tôi thu thập:

1.Thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi

a) Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào quý khách cung cấp liên quan đến Dịch Vụ trong quá trình tiến hành những hoạt động như (i) thực hiện đăng ký nhận tin, tham gia thành viên, tương tác với các Kênh MVH; (ii) tham gia các hội thảo, sự kiện khách hàng, cuộc thi, trò chơi, cuộc khảo sát/điều tra hoặc sự kiện khác do MVH tổ chức.

b) Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ, chính xác và cập nhật nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng theo quy định của việc sử dụng dịch vụ tương ứng. MVH không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách Hàng cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của Dịch Vụ.

c) Với những Khách Hàng chưa đủ 18 tuổi, vui lòng đảm bảo đã có đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp đối với việc cung cấp các Thông Tin Khách Hàng cho MVH; cha, mẹ hoặc người đại diện sẽ chịu ràng buộc bởi Chính Sách Quyền Riêng Tư này và chịu trách nhiệm đối với hành vi của Khách Hàng. MVH có quyền từ chối Khách Hàng tiếp cận Kênh MVH hoặc cung cấp các Dịch Vụ có liên quan trong trường hợp có căn cứ rằng Khách Hàng chưa đủ 18 tuổi chưa có được sự đồng ý và chấp thuận nói trên từ cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp.

d) Trong trường hợp Khách Hàng cung cấp thông tin của bất kỳ bên thứ ba nào, Khách Hàng cam đoan và đảm bảo rằng Khách Hàng đã có được đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của bên thứ ba đó đối với việc Khách Hàng cung cấp thông tin cho MVH và đối với việc MVH sử dụng các thông tin đó theo cách thức và quy định tại Chính Sách Quyền Riêng Tư này. MVH sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bên thứ ba trong trường hợp Khách Hàng cung cấp thông tin mà chưa được sự đồng ý hoặc chấp thuận của bên thứ ba đó. Trong trường hợp này, Khách Hàng sẽ chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ hành vi cung cấp thông tin gây ra, bao gồm cả việc giải quyết, bằng chi phí của Khách Hàng, bất kỳ khiếu nại/khiếu kiện nào của bên thứ ba đối với Khách Hàng và/hoặc MVH, bồi hoàn cho MVH bất kỳ khoản tiền nào mà MVH phải trả cho bên thứ ba, nếu có, liên quan đến khiếu nại/khiếu kiện nêu trên.

2. Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi quý khách tương tác với Dịch Vụ.

MVH có quyền thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động mà Khách Hàng thực hiện trong khuôn khổ Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, dữ liệu về các bên cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho Khách Hàng, thông tin giao dịch mà Khách Hàng thực hiện (loại hàng hóa, dịch vụ, địa điểm, thời gian giao dịch), phương thức thanh toán (không lưu giữ các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán được sử dụng cho việc thanh toán bao gồm số thẻ chi tiết, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương), thông tin thiết bị (như địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt, thông số phần cứng, UDID, MEIDs, định vị, địa chỉ của trang web giới thiệu (nếu có), các trang mà Khách Hàng ghé thăm từ Kênh MVH và các ứng dụng di động, số lần truy cập, phản hồi, tên tệp, phiên bản và nhận dạng quảng cáo và các thông tin liên quan khác (nếu có)).

3. Thu thập và sử dụng cookies

a) Chúng tôi sử dụng cookie, pixel và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “cookie”) để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của quý khách, tìm hiểu thêm về sở thích của quý khách, cung cấp cho quý khách các tính năng và dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung khác, bao gồm: b) Nhận diện quý khách khi quý khách đăng nhập sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho quý khách các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác. c) Lưu tâm đến các tùy chọn mà quý khách đã chấp thuận. Điều này cho phép chúng tôi tôn trọng những điều quý khách thích và không thích, chẳng hạn như ngôn ngữ và cấu hình mà quý khách lựa chọn. d) Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện Dịch Vụ của chúng tôi. e) Ngăn chặn hành vi gian lận. f) Cải thiện an ninh g) Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của quý khách trên các trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba. h) Đo lường và phân tích chất lượng của các Dịch Vụ. i) Cookie cho phép quý khách tận dụng một số tính năng cần thiết của chúng tôi. Ví dụ, nếu quý khách chặn hoặc từ chối cookie của chúng tôi, quý khách sẽ không thể sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ nhất định yêu cầu quý khách đăng nhập hoặc quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi khi quý khách truy cập lại các trang web của chúng tôi. j) Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể đặt cookie khi quý khách tương tác với các Dịch Vụ. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các công ty quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng cookie trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của quý khách, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho chúng tôi. k) Quý khách có thể quản lý cookie trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình. Tính năng ‘Trợ giúp’ trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho quý khách biết cách ngăn trình duyệt chấp nhận các cookie mới, cách trình duyệt thông báo cho quý khách khi quý khách nhận được cookie mới, cách tắt cookie và khi cookie hết hạn. Nếu quý khách tắt tất cả cookie trên trình duyệt của mình, cả chúng tôi và bên thứ ba sẽ không thể chuyển cookie sang trình duyệt của quý khách. Tuy nhiên, nếu quý khách làm điều này, quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi quý khách truy cập lại trang web và một số tính năng và dịch vụ có thể không hoạt động.

4. Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về quý khách từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và các nguồn công khai có sẵn.

III. Cách thức chúng tôi bảo vệ Thông Tin Khách Hàng

1. Hệ thống của MVH được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của quý khách. Mọi Thông Tin Khách Hàng đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của MVH hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ cho MVH theo quy định của pháp luật và Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

2. Khi thu thập dữ liệu, MVH sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi cho phép để thực hiện việc lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa, các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu. MVH có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn tối đa trong phạm vi có thể việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. 

3. Các thông tin thẻ thanh toán của quý khách do các tổ chức tài chính phát hành được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không lưu giữ các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ, họ tên, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương) trên hệ thống của chúng tôi. Giao dịch thanh toán của quý khách được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên quan hoặc đơn vị liên kết/hợp tác dịch vụ thông qua Kênh MVH.

4. Khách Hàng tuyệt đối không sử dụng các công cụ, chương trình hay biện pháp nào khác để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của bất kỳ Dịch Vụ nào, cũng như thực hiện bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống MVH, cũng như các các hành vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện quý khách có hành vi vi phạm, chúng tôi có quyền chuyển thông tin về hành vi vi phạm cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

5. Quý khách có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản, mật khẩu hay các phương thức xác thực (vd: OTP) truy cập trên các website, ứng dụng, phần mềm và các công cụ khác (nếu có).

6. Chúng tôi lưu trữ Thông Tin Khách Hàng để đảm bảo cho quý khách khả năng sử dụng liên tục các Dịch Vụ, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các Mục Đích, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho quý khách. Thời gian chúng tôi lưu giữ Thông Tin Khách Hàng cụ thể khác nhau tùy thuộc vào Mục Đích. Khi Thông Tin Khách Hàng không còn cần thiết cho việc cung cấp Dịch Vụ hoặc Mục Đích hoặc MVH không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Thông Tin Khách Hàng, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận; hoặc xóa phần thông tin định danh thuộc Thông Tin Khách Hàng theo quy định pháp luật.

7. Thông Tin Khách Hàng có thể được lưu trữ tại, truy cập từ hoặc chuyển đến nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Khi chúng tôi chuyển Thông Tin Khách Hàng của quý khách đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được chuyển theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này và được cho phép theo pháp luật và quy định liên quan.

IV. Cách thức chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng

Chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng để vận hành, cung cấp và cải thiện Dịch Vụ cho các mục đích (“Mục Đích”) bao gồm:

1.Cung cấp Dịch Vụ: Chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng để:

a) cung cấp Dịch Vụ và xử lý các giao dịch liên quan đến Dịch Vụ, bao gồm đăng ký và thanh toán; b) đề xuất Dịch Vụ mà quý khách có thể quan tâm, nhận diện sở thích của quý khách và cá nhân hóa trải nghiệm của quý khách với Dịch Vụ; c) thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp dịch vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động; d) bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch Vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ; e) xác nhận các giao dịch và thực hiện các khoản thanh toán; f) tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản Khách Hàng, xác minh danh tính Khách Hàng; g) Cho phép tương tác giữa Khách Hàng với MVH hay giữa Người Dùng với các đối tác được liên kết (nếu có);

2. Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Dịch Vụ: Chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, cung cấp hỗ trợ, cải thiện và phát triển Dịch Vụ.

3. Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ Thông Tin Khách Hàng của quý khách trong một số trường hợp nhất định, bao gồm khi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị hoặc đòi hỏi bởi các cố vấn pháp lý hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật về khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán, điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp, tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hoặc quy định khác; hoặc các thỏa thuận khác; và bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.

4. Liên lạc với quý khách: Chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng để liên lạc với quý khách liên quan đến Dịch Vụ thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, điện thoại) và để trả lời yêu cầu của quý khách.

5. Tiếp thị: Chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng để tiếp thị và quảng bá Dịch Vụ. Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo Dịch Vụ dựa trên sở thích của quý khách.

6. Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tài sản và tín dụng: Chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng để ngăn chặn và phát hiện gian lận và lạm dụng nhằm bảo vệ an ninh của khách hàng, chúng tôi và những người khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro tài sản và tín dụng.

7. Một số mục đích cụ thể cần sự đồng ý của quý khách: Chúng tôi có thể xin chấp thuận của quý khách về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với quý khách.

V. Cách thức chúng tôi chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

Thông tin về khách hàng là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, và chúng tôi không bán Thông Tin Khách Hàng của khách hàng cho người khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ Thông Tin Khách Hàng như được nêu dưới đây và trong phạm vi pháp luật cho phép. Các bên thứ ba nhận Thông Tin Khách Hàng theo đúng Chính Sách Quyền Riêng Tư đều tuân thủ Chính Sách Quyền Riêng Tư này, chính sách tương tự khác và các quy định pháp luật có liên quan.

1. Thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật; 2. Giao dịch liên quan đến bên thứ ba: Chúng tôi cung cấp cho quý khách các dịch vụ, phần mềm và nội dung do bên thứ ba cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua Dịch Vụ. Quý khách có thể biết khi nào bên thứ ba tham gia vào các giao dịch của quý khách và chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến các giao dịch đối với bên thứ ba đó. 3. Bên thứ ba cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng và/hoặc hợp tác với các công ty và cá nhân khác để thực hiện một số công việc thay mặt chúng tôi. Ví dụ bao gồm: gửi thông tin liên lạc, xử lý thanh toán, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng (bao gồm quản lý quảng cáo và sự kiện), quản lý quan hệ khách hàng và đào tạo. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có quyền truy cập vào Thông Tin Khách Hàng cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng cho các mục đích khác. Ngoài ra, họ phải tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư liên quan. 4. Tái cấu trúc, Chuyển nhượng doanh nghiệp: Trong quá trình phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật. Trong các giao dịch như vậy, Thông Tin Khách Hàng, cơ sở dữ liệu và quyền sử dụng thông tin nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng bên nhận chuyển nhượng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính sách quyền riêng tư này (hoặc khi được khách hàng chấp thuận). Ngoài ra, trong trường hợp MVH hoặc phần lớn tài sản của MVH được một công ty khác mua, thông tin của quý khách sẽ trở thành một trong những tài sản được chuyển nhượng. 5. Bảo vệ chúng tôi và những người khác: Chúng tôi tiết lộ tài khoản và Thông Tin Khách Hàng khác khi chúng tôi tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro tín dụng. 6. Tùy theo sự lựa chọn của quý khách: Ngoài các trường hợp nêu trên, quý khách sẽ nhận được thông báo khi Thông Tin Khách Hàng về quý khách có thể được chia sẻ với bên thứ ba và lựa chọn của quý khách đối với việc chia sẻ thông tin. 7. Những trường hợp chia sẻ không phải xin chấp thuận: Theo quy định của pháp luật hiện hành, các Thông Tin Khách Hàng thuộc thông tin y tế của quý khách, theo quyết định của người chịu trách nhiệm của cơ sở khám bệnh chữa bệnh, có thể được chúng tôi chia sẻ nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh giữa những người hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh; hoặc cho một số đối tượng khai thác hồ sơ, bao gồm sinh viên thực tập, nghiên cứu viên, người hành nghề trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ cho việc nghiên cứu hoặc công tác chuyên môn kỹ thuật; hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

VI. Truy cập và lựa chọn

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, quý khách có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của quý khách với Dịch Vụ. Nếu quý khách không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, quý khách luôn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Quý khách có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng Thông Tin Khách Hàng. Nhiều Dịch Vụ bao gồm chức năng cho phép quý khách tùy chọn về cách thông tin của quý khách đang được sử dụng. Quý khách có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó quý khách có thể không tận dụng được một số Dịch Vụ

a) Liên lạc: Nếu quý khách không muốn nhận tin nhắn quảng cáo từ chúng tôi, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của quý khách, vui lòng gửi email đến địa chỉ info@matviethospital.com hoặc cskh@matviethospital.com và thực hiện theo hướng dẫn của MVH. 

b) Quảng cáo: Nếu quý khách không muốn xem quảng cáo dựa trên sở thích, vui lòng gửi email đến địa chỉ info@matviethospital.com hoặc cskh@benhvienmatviet.com và thực hiện theo hướng dẫn của MVH. 

c) Trình duyệt và thiết bị: Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho quý khách biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận cookie mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho quý khách khi quý khách nhận được cookie mới hoặc cách tắt hẳn chức năng cookie.